محصولات ویژه

بسته میوه

میوه یک نفره

بسته میوه

72,000ریال

چلو جوجه کباب

کباب فیله مرغ

چلو جوجه کباب

250,000ریال

حلوای ویفری

حلوای تازه

حلوای ویفری

640,000ریال

خرمای توپک

با کنجد و لفاف کاغذی

خرمای توپک

900,000ریال

حلوای هویج

تولید خانگی

حلوای هویج

1,350,000ریال

سبد گل پایه دار

پایه با گل گلایل

سبد  گل پایه دار

3,200,000ریال