محصولات ویژه

بسته میوه

میوه یک نفره

بسته میوه

72,000ریال

میوه برش خورده راشا

میوه آماده مصرف

میوه برش خورده راشا

8,200ریال

چلو جوجه کباب

کباب فیله مرغ

چلو جوجه کباب

250,000ریال

حلوای ویفری

حلوای تازه

حلوای ویفری

640,000ریال

خرمای توپک

با کنجد و لفاف کاغذی

خرمای توپک

900,000ریال

حلوای هویج

تولید خانگی

حلوای هویج

1,350,000ریال

سبد گل پایه دار

پایه با گل گلایل

سبد  گل پایه دار

3,200,000ریال

میوه برش خورده

ظرف مکعبی در دار

میوه برش خورده

6,200ریال