محصولات ویژه

حلوای زنجبیلی

دستپخت خانگی

ریال1,350,000

بسته میوه

میوه یک نفره

ریال42,000

سبد گل پایه دار

پایه با گل گلایل

ریال3,200,000

چلو کباب لقمه

کباب کوبیده مخصوص

ریال260,000

چلو کباب وزیری

جوجه و کوبیده

ریال250,000

چلو جوجه کباب

کباب فیله مرغ

ریال210,000

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده

ریال220,000

حلوای ویفری

حلوای تازه

ریال440,000


جدید ترین محصولات

حلوای زنجبیلی

دستپخت خانگی

ریال1,350,000

بسته میوه

میوه یک نفره

ریال42,000

سبد گل پایه دار

پایه با گل گلایل

ریال3,200,000

چلو کباب لقمه

کباب کوبیده مخصوص

ریال260,000

چلو کباب وزیری

جوجه و کوبیده

ریال250,000

چلو جوجه کباب

کباب فیله مرغ

ریال210,000

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده

ریال220,000

حلوای ویفری

حلوای تازه

ریال440,000