بسته میوه

میوه یک نفره

42,000ریال

چلو جوجه کباب

کباب فیله مرغ

210,000ریال

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده

220,000ریال

چلو کباب لقمه

کباب کوبیده مخصوص

260,000ریال

چلو کباب وزیری

جوجه و کوبیده

250,000ریال

حلوای هویج

تولید خانگی

1,350,000ریال

حلوای ویفری

حلوای تازه

440,000ریال

خرمای توپک

با کنجد و لفاف کاغذی

900,000ریال

خرمای ویژه

خرمای  مخصوص سوگواری

440,000ریال