مراسم خاکسپاری و ختم آنلاین، پخش زنده با کیفیت از مراسم سوگواری می باشد که دوستان و آشنایان مرحوم از کلیه نقاط دنیا می توانند مراسم را مشاهده نموده و پیام تسلیت خود را برای خانواده عزادار ارسال کنند.

مدیریت مراسم سوگواری
خدمات پذیرائی و لوازم دیگر
اعلامیه یادبود رایگان

سفارش اینترنتی سفارش تلفنی

مراسم خاکسپاری و ختم آنلاین، پخش زنده با کیفیت از مراسم سوگواری می باشد که دوستان و آشنایان مرحوم از کلیه نقاط دنیا می توانند مراسم را مشاهده نموده و پیام تسلیت خود را برای خانواده عزادار ارسال کنند.

مدیریت مراسم سوگواری
خدمات پذیرائی و لوازم دیگر
اعلامیه یادبود رایگان

سفارش اینترنتی

سفارش تلفنی

اطلاعیه های یادبود

آگهی های تسلیت

خدمات یادبان